Korán

A Korán magyar fordítása
{49}
Al-Hujurat című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
A szobák
Allah, a Könyörületes és az Irgalmas Nevében.
{1} Ti hívők! Ne helyezzétek magatokat előtérbe Allah és a küldötte előtt! És óvakodjatok az Allah szerinti tettekkel! Allah a Halló és Tudó. {2} Ti hívők! Ne emeljétek föl hangotokat a Próféta hangja fölé és ha vele beszéltek, ne hangoskodjatok úgy, ahogyan egymás között teszitek- nehogy hiábavalóak legyenek a tetteitek anélkül, hogy észrevennétek! {3} Akik lehalkítják a hangjukat Allah küldöttének a jelenlétében, ők azok, akiknek a szívét Allah próbára tette az Allahtól való óvakodásban. Megbocsátás és nagy fizetség lesz az osztályrészük. {4} Akik hangosan szólítanak téged, miközben te a szobáidban vagy, azoknak a nagy része nem él az eszével. {5} Ha türelemmel lennének, amíg kimész hozzájuk, az bizony jobb lenne nekik. Allah Megbocsátó és Könyörületes. {6} Ti hívők! Ha egy gonosz ember jön hozzátok valami híreszteléssel, akkor tudjatok különbséget tenni, nehogy tudatlanul sújtsatok le emberekre és megbánjátok azt, amit cselekedtetek! {7} Tudnotok kell, hogy Allah küldötte közöttetek van. Ha ő számos dologban engedelmeskedne néktek, bizony, szorongattatásban lenne részetek! Ám Allah megszerettette veletek a hitet, s tetszetőssé tette azt a szívetekben és megutáltatta veletek a hitetlenséget, a gonoszságot és az engedetlenséget. Ők azok, akik az igaz úton járnak {8} Allah kegyéből és kegyelméből. Allah Tudó és Bölcs. {9} Ha a hívők két csoportja egymással harcol, akkor szerezzetek békét közöttük! Ha az egyik továbbra is a másik romlására tör, akkor harcoljatok az ellen, amelyik romlásra tör, amíg csak vissza nem tér Allah parancsára. Ha azonban visszatér, akkor igazságosan szerezzetek békét közöttük és méltányosan járjatok el! Allah szereti azokat, akik méltányosan cselekszenek. {10} Hiszen a hívők testvérek. Szerezzetek hát békét a két testvéretek között és óvakodjatok Allahtól! Talán könyörületre leltek.
Vissza