Korán

A Korán magyar fordítása
{5}
Al-Ma-ida című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
Az asztal
Allah, a Könyörületes és az Irgalmas Nevében.
{1} Ti hívők! Tartsátok be a megállapodásokat! Megengedtetett nektek táplálék gyanánt a lábasjószág kivéve azokat, amelyek az írásban tilalmasnak hirdettettek ki nektek, továbbá nem tarthatjátok a magatok számára megengedettnek a vadat, amikor zarándoklat idején felszentelt állapotban vagytok. {2} Ti hívők! Ne szentségtelenítsétek meg Allah szertartásait, sem a Szent Hónapot, sem az áldozati állatokat, sem az emblémákat, sem azokat, akik a Szent Házhoz igyekeznek Uruk kegyét és tetszését áhítozván. Ha a zarándoklat szertartásait elvégeztétek és nem vagytok már felszentelt állapotban, akkor vadásszatok tetszésetek szerint! Ne indítson benneteket túlkapások elkövetésére bizonyos emberek iránti gyűlöletetek, mivelhogy távoltartottak benneteket a Szent Mecsettől! Ám segítsétek egymást az üdvösségben és az óvakodásban, de ne legyetek egymás segítőtársai a bűnben és a ellenségeskedésben! Óvakodjatok Allahtól! Allah büntetése rettenetes. {3} Tilalmas nektek a döglött állat húsa, a vér, a disznóhús és aminek a levágásakor máshoz fohászkodnak mint Allahhoz; a megfojtott, az agyoncsapott, a zuhanás miatt halálra zúzódott, a más állattól felöklelt, a vadállatoktól szétmarcangolt állatok húsa - kivéve, ha még nem szenvedtek ki és ti vágjátok le azokat-, és az, amit áldozati kövön vágtak le, továbbá tilalmas nektek nyilakkal, vagy jelekkel sorsot húzni. Ez istentelenség. A hitetlenek ezen a napon föladták a reményt, hogy árthatnak a vallásotoknak. Ne féljetek hát tőlük, de féljetek Engem! Ezen a napon kiteljesítettem nektek a vallásotokat, teljessé tettem számotokra a kegyelmemet és elfogadtam nektek vallásotok gyanánt az Iszlámot. Aki nem a rossz iránti hajlandóságában, hanem éhségtől űzetve kényszerül az étkezési tilalmat megszegve vétkezni, úgy Allah Megbocsátó és Könyörületes. {4} Kérdeznek téged ó Mohamed, hogy mi engedtetett meg nekik. Mondd: "Megengedtettek nektek a jó táplálékok, és azoknak a ragadozó állatoknak a zsákmánya, amelyeket idomítva tanítgattatok megtanítva azokat a vadászat fogásaiból arra, amire Allah tanított benneteket; egyetek hát nyugodtan abból, amit fogtak nektek, és mielőtt hozzáfogtok említsétek meg fölötte Allah nevét! Óvakodjatok Allahtól! Allah gyors a számvetésben." {5} Ezen a napon megengedtettek nektek a jó táplálékok, és az írás birtokosai tápláléka. Amit ti esztek, az is szabad az ő számukra. És megengedtetett nektek az, hogy megházasodjatok tisztes hívő asszonyokkal és tisztes asszonyokkal azok közül, akik előttetek kapták az Írást, ha megadjátok nekik a jegyajándékukat, és tisztes házasemberek módjára éltek velük, nem pedig úgy, mint azok, akik paráználkodnak, vagy szeretőket tartanak! Aki tagadja az igaz hitet, annak hiábavalóvá teszi Allah a munkálkodását, és a túlvilágon a kárvallottak közé fog tartozni. {6} Ti hívők! Ha imádsághoz álltok föl, akkor mossátok meg előtte az orcátokat és a kezeteket könyökig, és simítsátok végig a fejeteket és a lábatokat bokáig! Ha magömléstől vagytok tisztátalanok (Dzsunub), akkor tisztálkodjatok meg! Ha betegek vagytok, vagy utaztok, vagy valamelyikőtök az illemhelyről jön, vagy asszonyokat illettetek és nem leltek vizet, akkor végezzétek a Tejemmumot, tehát töröljétek az arcotokat és a kezeteket a föld bármilyen anyagával (homokkal, földdel, kaviccsal, fával...)! Allah nem akar semmi olyasmit kiszabni, ami teher lenne nektek. Meg akar azonban tisztítani benneteket, és ki akarja teljesíteni a kegyelmét irántatok. Talán még hálásak lesztek. {7} És emlékezzetek meg a kegyelemről, amelyet Allah irántatok tanúsított és az egyezségről, amelyet veletek kötött! Emlékezzetek arra, amikor azt mondtátok: "Hallunk és engedelmeskedünk!" Óvakodjatok Allahtól! Allahnak tudomása van szívetek legtitkosabb gondolatairól is. {8} Ti hívők! Ha tanúskodtok, legyetek olyan tanúk, akik Allahhal szemben állhatatosak a méltányosságban! És ne indítson benneteket bizonyos emberek iránti gyűlöletetek arra, hogy ne legyetek igazságosak! Legyetek igazságosak! Ez közelebb áll az óvakodáshoz. És óvakodjatok Allahtól! Allah hozzáértője annak, amit cselekszetek. {9} Allah megígérte azoknak, akik hisznek és jótetteket cselekszenek, hogy megbocsátás és óriási fizetség lesz a túlvilágon az osztályrészük. {10} Azok azonban, akik hitetlenek és meghazudtolták a jeleinket, azok a Pokolra kárhozottak közé fognak tartozni.
Vissza