Korán

A Korán magyar fordítása
{50}
Qaf című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
Kaf
Allah, a Könyörületes és az Irgalmas Nevében.
{1} Kaf. A dicsőséges Koránra! {2} De nem! Ők csodálkoznak azon, hogy eljött hozzájuk egy közülük való intő. És azt mondják a hitetlenek: "Csodálatos egy dolog ez! {3} Vajon, ha már meghaltunk és porrá lettünk, új életre támadunk-e? Távoli visszatérés ez!" {4} Mi tudjuk, mennyit és mit fogyasztott belőlük a föld. Olyan Írás van nálunk, mely őrzi tetteiket. {5} De nem! Hazugságnak tartották az Igazságot, amikor az eljött hozzájuk és zavarodottságban vannak. {6} Vajon nem néztek-e föl az égre, hogyan építettük és díszítettük föl azt és hogy nincsen rajta repedés? {7} És kiterítettük a földet és szilárdan rögzített hegyeket vetettünk rá és mindenféle pompás növényfajtát sarjasztottunk rajta, {8} a szemlélődés tárgyául és intésül minden megbánásra kész szolgának. {9} És áldott vizet bocsátottunk le az égből, s kerteket sarjasztottunk általa és learatni való gabonát, {10} és magasba nyúló pálmafákat, amelyeken fürt fürt hátán terem
Vissza