Korán

A Korán magyar fordítása
{53}
An-Najm című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
A csillag
Allah, a Könyörületes és az Irgalmas Nevében.
{1} A csillagra, amikor elenyészik! {2} A ti társatok nem tévelyeg, és nincs félrevezetve. {3} És ő nem kénye-kedve szerint beszél. {4} Nem más az, mint sugalmazott sugallat, {5} amit az tanított néki, akinek az ereje hatalmas {6} és éleselméjű. És egyenesen állott {7} a látóhatár legmagasán. {8} Aztán közeledett és egyre közelebb jött, {9} és végül két íjj-hossznyi távolságra, vagy még közelebb volt. {10} És sugalmazta az ő szolgájának, amit sugalmazott.
Vissza