Korán

A Korán magyar fordítása
{54}
Al-Qamar című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
A Hold
Allah, a Könyörületes és az Irgalmas Nevében.
{1} Közel van immár az óra és kettéhasadt a Hold. {2} Ha azonban csodás jelet látnak, elfordulnak és azt mondják: "Hatalmas varázslat!" {3} És hazugsággal vádolták a prófétát és a kényüket követték. Ám mindennek szilárd rendeltetése van. (Ibn Kethír szerint ez azt jelenti, hogy Allah elrendelte a jót a jóknak, a rosszat pedig a rosszaknak, és a Paradicsomot a Paradicsom lakóinak, a Poklot pedig Pokol lakóinak). {4} Jöttek pedig már hozzájuk híradások, melyekben elrettentés volt {5} tökéletes bölcsességgel. Ám az intések nem használnak. {6} Fordulj hát el tőlük! Azon a napon, amikor a hívó rettenetes dologra szólít, {7} lesütött szemmel jönnek elő a sírokból, a szétrajzó sáskákhoz hasonlatosan, {8} Sietnek a Hívóhoz. A hitetlenek azt mondják: "Nehéz nap ez." {9} És Noé népe már őelőttük hazugsággal vádolta küldöttét. Hazugsággal vádolták szolgánkat s azt mondták: "Bolond" És eltaszíttatott. {10} És Urához fohászkodott: "Alul maradtam. Segíts!"
Vissza