Korán

A Korán magyar fordítása
{57}
Al-Hadid című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
A vas
Allah, a Könyörületes és az Irgalmas Nevében.
{1} Allahot magasztalja mindaz, ami az egekben és a földön van. Ő a Büszke és a Bölcs. {2} Övé az országlás az egekben és a földön. Ő kelt életre és Ő küld a halálba, és mindenek fölött hatalmas. {3} Ő az első és a végső, a Nyilvánvaló, és a Rejtett. Ő minden dolog tudója. {4} Ő az, aki hat nap alatt teremtette az egeket és a földet, aztán felült a trónra. Ő tudja azt, hogy mi hatol be a földbe és mi jön ki onnan, mi jön le az égből és mi emelkedik fel oda. Ő veletek van, ahol csak vagytok. Allah látja azt, amit cselekszetek. {5} Övé az országlás az egekben és a földön. Allahhoz térnek vissza a dolgok. {6} Ő az, aki beviszi az éjszakát a nappalba, s a nappalt az éjszakába. Tudomása van szívetek legtitkosabb gondolatairól is. {7} Higgyetek Allahban és a küldöttében és adjatok hozzájárulást abból, aminek a birtokában korábbi nemzedékek utódjává tett titeket. Akik hisznek közületek és hozzájárulást adnak, azoknak nagy fizetség lesz az osztályrészük. {8} Ha hívők vagytok, mi van veletek, hogy nem hisztek Allahban, holott a küldött hív benneteket, hogy higgyetek az Uratokban, és ő már egyezséget kötött veletek? {9} Ő az, aki nyilvánvaló jeleket küld le a szolgájának, hogy kihozzon benneteket a sötétségből a fényre. Allah bizony Gyengéd és Könyörületes irántatok. {10} Mi van veletek, hogy nem akartok hozzájárulást adni Allah útján, holott Allahé az egek és a föld öröksége? Nem egyenlőek közöttetek a többiekkel azok, akik még a győzelem előtt hozzájárulást adtak és harcoltak. Ők rangosabbak azoknál, akik csak utána adtak hozzájárulást és harcoltak. Allah azonban mindenkinek megígéri a legjobbat. Allahnak tudomása van arról, amit cselekszetek.
Vissza