Korán

A Korán magyar fordítása
{57}
Al-Hadid című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
{11} Ki az, aki dicséretes kölcsönt akar adni Allahnak, hogy Ő megkétszerezze azt neki, és nagylelkű fizetség legyen az osztályrésze? {12} Azon a napon, amikor látod, amint a hívő férfiak és nők előtt s a jobb kezük felől halad tova a fényük: "Örömhír van ma számotokra: kertek, amelyek alatt patakok folynak, örökké ott időztök. Ez a nagy diadal." {13} Azon a napon a képmutató férfiak és nők azt mondják a hívőknek: "Várjatok meg minket, hadd kölcsönözhessünk a fényetekből!" "Térjetek vissza a világba" - mondják nekik -"és ott keressetek fényt!" És fölemelkedik köztük egy fal, kapuval. Azon belül van az irgalom, és kívül, ezen az oldalon a büntetés. {14} És hozzájuk kiáltanak: "Hát nem voltunk veletek?" "Igen!" - mondják a hívők - "de ti kísértésbe vittétek egymást, a kedvező alkalomra vártatok, kételkedtetek és elkápráztattak benneteket a vágyaitok, amíg végül el nem jött Allah döntése. És elkápráztatott benneteket Allahot illetően az elkápráztató. {15} És nem fogadtatik el váltságdíj sem tőletek, sem azoktól, akik hitetlenek. Lakhelyetek a Pokol tüze. O a ti Uratok. Szörnyű sors!" {16} Vajon nem jött-e el az idő azok számára, akik hisznek, hogy meghittséget érezzen az ő szívük Allah intése és az Igazság előtt, ami lejött, és hogy ne legyenek olyanok, mint azok, akiknek korábban Írás adatott, ám hosszúnak bizonyult nekik az idő, s megkeményedett az ő szívük és számosan közülük gonoszak lettek? {17} Tudnotok kell, hogy Allah föléleszti a földet, miután az meghalt. Világosan megmagyaráztuk nektek a jeleinket. Talán éltek az eszetekkel. {18} Az adakozó férfiak, és az adakozó nők és azok, akik dicséretes kölcsönt adnak Allahnak, azoknak megkétszereződik az, és nagylelkű fizetség lesz az osztályrészük. {19} Akik hisznek Allahban és a küldötteiben, azok lesznek Uruk színe előtt az igazmondók és a tanúk. Fizetség és fény lesz az osztályrészük. Akik azonban hitetlenek és hazugsággal vádolják a jeleinket, ők a Pokolra kárhozottak. {20} Tudnotok kell, hogy az evilági élet csak játék, mulatozás, cicoma, dicsekvés egymás között és vetélkedés a javak és a gyermekek gyarapításában. Olyan ez, mint a záporeső, melynek áldása tetszik a (Al-Kuffer) földműveseknek. Majd elszárad, és látod, hogy elsárgul. Aztán száraz kóró lesz. A túlvilágon azonban a hitetleneknek szörnyű büntetés, a hívőknek pedig megbocsátás és Allah tetszése lesz az osztályrészük. Az evilági élet csupán csalóka holmi.
Vissza