Korán

A Korán magyar fordítása
{57}
Al-Hadid című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
{21} Versengjetek Uratok megbocsátásáért és egy olyan kertért, amely olyan széles, mint az ég és a föld, s amely készen áll azoknak, akik hisznek Allahban és a küldötteiben. Ez Allah kegye. Annak adja, akinek akarja. Allah kegyelme nagy. {22} Egyetlen sorscsapás sem esik a földön, vagy bennetek, hogy - mielőtt azt megteremtettük volna - az Írásban ne állna - könnyű ez Allahnak - {23} hogy ne bánkódjatok azért, ami kicsúszott a kezetek közül és ne örvendezzetek annak, ami néktek adatott. Allah nem szeret senkit, aki beképzelt és dicsekvő, {24} azokat, akik szűkmarkúak és azt parancsolják az embereknek, hogy szűkmarkúak legyenek. Aki elfordul, az maga látja kárát - Allah Ő a Gazdag és a Hálálandó. {25} Elküldtük a küldötteinket nyilvánvaló bizonyítékokkal s leküldtük velük az Írást és a mérleget, hogy az emberek igazságosan járjanak el. És lebocsátottuk a vasat, amelyben szörnyű erőszak van és különféle haszon is az embereknek, hogy megtudja Allah, ki az, aki úgy segíti Őt és a küldötteit, anélkül, hogy látná. Allah Erős és Büszke. {26} Elküldtük hajdan Noét és Ábrahámot és kettejük leszármazottainak adtuk a prófétaságot és az Írást. És van köztük olyan, aki az igaz úton vezettetik. A nagyrészük azonban gonosz. {27} És a nyomukba küldtük a többi küldöttünket. És a nyomukba küldtük Jézust, Mária fiát s adtuk néki az Evangéliumot és követőinek a szívébe együttérzést és könyörületet helyeztünk. Ám a szerzetesi életet ők találták ki - nem mi írtuk elő nekik - Allah tetszését áhítozván. De nem tartották be úgy, ahogyan kellett volna. Akik hittek közöttük, azoknak odaadtuk a fizetségét. A nagyrészük azonban gonosz. {28} Ti hívők! Higgyetek Allahban és a küldöttében, és akkor két részt fog adni nektek az irgalmából és fényt rendel néktek, amellyel járhattok kelhettek, és megbocsát nektek. Allah Megbocsátó és Könyörületes. {29} Az Írás népének tudnia kell, hogy Allah kegyelméből nincsen semmi sem a hatalmukban, és hogy a kegyelem Allahnál van. Annak adja, akinek akarja. Allah kegyelme nagy.
Vissza