Korán

A Korán magyar fordítása
{58}
Al-Mujadila című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
A vita
Allah, a Könyörületes és az Irgalmas Nevében.
{1} *Allah meghallotta annak a szavát, aki férje miatt vitába szállt veled és panaszkodott Allahnak. Allah hallja a szóváltásotokat. Allah Halló és Látó. {2} Akik ezekkel a szavakkal válnak el közöttetek a feleségeiktől, hogy: "olyan legyél nekem, mint az anyám háta!", azok tudják meg, hogy a feleségük nem az anyjuk. Egyedül az anyjuk az, aki a világra hozta őket. Bizony, elvetendő szót és hamisságot mondanak ők. Allah bizony Elnéző és Megbocsátó. {3} Akik ezekkel a szavakkal válnak el a feleségeiktől, hogy: "olyan legyél nekem, mint az anyám háta!", aztán megismétlik azt, amit már kijelentettek, azoknak engesztelésképpen egy rabszolgát kell felszabadítaniuk, mielőtt újra illetnék egymást. Intés ez nektek. Allah hozzáértője annak, amit cselekszetek. {4} Akinek erre nincs meg a lehetősége, annak két egymásra következő hónapig kell böjtölnie, mielőtt újra illetnék egymást. Aki nem képes erre, annak hatvan szegényt kell táplálnia. Azért van így, hogy higgyetek Allahban és a küldöttében. Ezek Allah előírásai. A hitetleneknek pedig fájdalmas büntetés lesz az osztályrészük. {5} Akik szembeszállnak Allahhal és a küldöttével, azok lealáztatnak, amiképpen lealáztattak az előttük éltek. Mi pedig nyilvánvaló jeleket küldtünk le. A hitetleneknek megalázó büntetés lesz az osztályrészük {6} azon a napon, amikor mindannyiukat föltámasztja és közli velük, hogy mit tettek. Allah számadást vezetett, amíg ők megfeledkeztek róla. Allah minden dolog tanúja. {7} Vajon nem láttad, hogy Allah tudja mindazt, ami az egekben és a földön van? Nincs hármasban folytatott titkos beszélgetés, hogy ne Ő lenne a negyedik, és sem ötösben, hogy ne Ő lenne a hatodik, és nem lehetnek kevesebben sem, vagy többen, hogy ne lenne velük, ahol csak vannak. Aztán, a Feltámadás Napján közli velük, hogy mit tettek. Allah minden dolog tudója. {8} Nem láttad-e azokat, akiknek megtilttatott az, hogy titokban összebeszéljenek, s aztán ismét azt teszik, amitől eltilttattak, és titokban összebeszélnek egymás között a bűnről, az ellenségeskedésről, és a küldött iránti engedetlenségről? Amikor hozzád jönnek, olyanformán üdvözölnek téged, ahogyan Allah nem üdvözöl, és maguk között azt mondják: "Miért nem büntet meg bennünket Allah azért, amit mondunk?" A gyehenna elég lesz nekik: abban fognak sülni. Szörnyű sors! {9} Ti hívők! Ha titokban beszélgettek egymás között, ne beszélgessetek a bűnről, az ellenségeskedésről és a küldött iránti engedetlenségről, hanem beszéljetek az üdvösségről és az Allah szerinti óvakodásról! És óvakodjatok Allahtól, akihez gyülekezésetek lesz. {10} A titkos beszéd a sátántól való, hogy elszomorítsa azokat, akik hisznek. Ám ő nem okozhat semmiféle kárt nekik, csak, ha Allah megengedi. Allahra hagyatkozzanak hát a hívők!
Vissza