Korán

A Korán magyar fordítása
{59}
Al-Hashr című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
Az összegyűjtés
Allah, a Könyörületes és az Irgalmas Nevében.
{1} Allahot magasztalja mindaz, ami az egekben és a földön van. Ő a Büszke és a Bölcs. {2} Ő az, aki elűzte lakhelyeikről az első összegyűjtés gyanánt azokat, akik az Írás népéből hitetlenek. Nem gondoltátok, hogy eltávoznak. És ők azt gondolták, hogy erődítményeik megvédelmezik őket Allahtól. Allah azonban onnan lepte meg őket, ahonnan nem számítottak rá, és rettegést vetett a szívükbe, úgyhogy a saját kezükkel és a hívők keze által rombolták le házaikat. Intő példa legyen ez számotokra, ti, akiknek szemetek van. {3} És ha nem rendelte volna el nekik Allah a száműzetést, bizony már az evilágon megbüntette volna őket. A túlvilágon azonban a Pokol tüzének a büntetése lesz az osztályrészük. {4} Ez azért történt, mivel szembehelyezkedtek Allahhal és a küldöttével. Aki pedig Allahhal szembehelyezkedik, az elnyeri a büntetését - bizony, Allah büntetése rettenetes. {5} Ami pálmafát csak kivágtatok vagy megkíméltetek, az Allah engedélyével történt, hogy megfizessen a gonoszoknak. {6} Amit Allah odaadott tőlük zsákmányul a küldöttének, az ellen nem hajtottatok ti sem lovat, sem tevét. Allah azonban hatalmat ad a küldötteinek afölött, amit Ő akar. Allah mindenre képes. {7} Amit Allah a városok lakóitól odaadott zsákmányul a küldöttének: az Allahé és a küldötté és a rokonoké, az árváké, a nincsteleneké és az úton lévőé, hogy ne legyen forgásban a gazdagjaitok között. Amit a küldött hozott, azt kövessétek, és amitől eltiltott benneteket, attól tartózkodjatok! És óvakodjatok Allahtól! Allah büntetése rettenetes! {8} Ez a zsákmány a szegény vándorlóké (Muhedzsirín), akik, miután lakhelyeikről és javaikból elűzettek, Allah kegyét és tetszését áhítozzák, és akik segítik Allahot és a küldöttét. Ők az igazak. {9} Akik a medinai hajlékban és a hitben még őelőttük leltek otthonra, azok szeretik azokat, akik hozzájuk vándoroltak és nem éreznek szükséget a keblükben az után, ami azoknak adatott. Sőt, előnyben részesítik őket saját magukkal szemben, még akkor is, ha szükséget szenvednének. Akik a saját kapzsiságuktól mentesek, ők azok, akik boldogulnak. {10} Akik őutánuk jöttek, azt mondják: "Urunk! Bocsáss meg nekünk és testvéreinknek, akik megelőztek bennünket a hitben és ne támassz gyűlölséget a szívükben azok ellen, akik hisznek. Urunk! Te jóságos és könyörületes vagy!"
Vissza