Korán

A Korán magyar fordítása
{6}
Al-An'am című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
A nyájak
Allah, a Könyörületes és az Irgalmas Nevében.
{1} Hála Allahnak, aki megteremtette az egeket és a földet, és létrehozta a sötétségeket és a fényt. Ezek után azok, akik hitetlenek, más lényeket tartanak Urukkal egyenlőknek! {2} Ő az, aki megteremtett benneteket agyagból, aztán földi élteteknek határidőt rendelt el. Megszabott határidő van nála. Ezek után még egyre kételkedtek. {3} Ő Allah az egekben és a földön. Tudja a titkotokat és elhangzott szavatokat és tudja azt, hogy mire tesztek szert. {4} Nem jött eddig egyetlen jel sem hozzájuk Uruk jelei közül, amelytől ne fordultak volna el. {5} Hazugságnak tartották az Igazságot, amikor az eljött hozzájuk. Ám az Utolsó ítélet napján híradás jön majd hozzájuk mindarról, amiből gúnyt szoktak űzni. {6} Vajon nem látták-e azt, hogy őelőttük már hány nemzedéket pusztítottunk el, holott annyi hatalmat és bőséget adtunk nekik a földön, amennyit nektek nem adtunk, és bőséges esőt küldtünk rájuk az égből, és folyókat hömpölyögtettünk alattuk? Ám bűneik miatt elpusztítottuk őket és egy másik nemzedéket támasztottunk utánuk. {7} Ha Írást küldtünk volna le néked papiruszon és kezükkel megtapogathatnák azt, azok, akik hitetlenek még akkor is azt mondanák: "Mi más lenne ez, ha nem nyilvánvaló varázslat?" {8} És azt mondanák: "Miért nem küldetett le hozzá egy angyal?" Ám ha egy angyalt küldtünk volna le, akkor a dolog elvégeztetett volna. Nem kapnának utána haladékot. {9} És ha a küldöttet angyalnak tettük volna meg, akkor egy férfi alakjában tettük volna meg, és akkor Mi magunk összekavartuk volna őket, ahogy most is össze vannak kavarodva. {10} Már teelőtted csúfot űztek küldöttekkel, ám végül azokat, akik gúnyolódtak, mindenünnen bekeríti az, amiből ők csúfot szoktak űzni.
Vissza