Korán

A Korán magyar fordítása
{6}
Al-An'am című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
{91} Nem mérték föl ők Allahot az Ő mértéke szerint. Emlékezz arra, amikor azt mondták: "Nem küldött le Allah kinyilatkoztatás gyanánt semmit." Mondd: "Ki küldte hát le az Írást, amelyet Mózes hajdan fényességként és útmutatásként hozott az embereknek? Lemásolván papiruszlapokká teszitek azt, amit megmutattok, ám sok mindent elrejtetek. A kinyilatkoztatás révén megtanultatok olyasmit, amit korábban nem tudtatok sem ti, sem atyáitok." Mondd: "Allah küldte le." Aztán, hadd őket tevékenykedésükben játszani. {92} Áldott Írás ez, amelyet leküldtünk ama kinyilatkoztatások bizonyságaképpen, amelyek előtte voltak. Intened kell vele a városok anyját, s azokat, akik körülötte élnek. Akik hisznek a túlvilágban, azok hisznek benne. És ők szigorúan betartják az imádságukat. {93} És ki vétkesebb, mint az, aki hazugságot kohol Allah ellen, vagy azt mondja: "Kinyilatkoztatásban részesültem" - holott nem kapott semmiféle kinyilatkoztatást; és aki azt mondja: "Le fogok küldeni valami ahhoz hasonlót, amit Allah küldött le." Bárcsak látnád, amikor a kegyetlenek a halál kínjaiban vergődnek s az angyalok kinyújtják feléjük a kezüket, mondván: "Adjátok ki a lelketeket! Ma a megaláztatás büntetését kapjátok viszonzásul azért, hogy Allahhal szemben valótlanságot mondogattatok és fennhéjázva elvetettétek az Ő jeleit." {94} Most pedig egyes-egymagatokban idejöttetek hozzánk úgy, ahogyan először megteremtettünk benneteket és magatok mögött hagytátok mindazt, amivel földi életetekben felruháztunk benneteket. És mi nem látjuk a ti közbenjáróitokat, akikről úgy vélekedtetek, hogy velünk együtt a ti részestársaitok ők. Bizony, elszakadtatok egymástól és eltűntek tőletek a semmibe azok, amikről hitetlenségetekben képzelődtetek. {95} Allah az, aki kettéhasítja a magszemet és a datolya magvát, hogy csírázhassanak. Ő hozza világra az élőt a halottból s a halottat az élőből. Íme, ez Allah! Hogyan fordultok el tőle? {96} Ő hasítja ketté az eget hajnalhasadásra. Ő jelölte ki az éjszakát pihenésre. És a Nap és a Hold pontos számítás szerint haladnak (Huszbenen). Ez a Büszke és a Tudó megbecsülése szerint történik. {97} Ő az, aki elhelyezte néktek a csillagokat, hogy megtaláljátok általuk a helyes irányt a szárazföld és a tenger sötétjében. Világosan megmagyaráztuk a jeleket azoknak az embereknek, akiknek tudásuk van. {98} Ő az, aki egyetlen személyből hozott létre benneteket és adott néktek az anyaméhben helyet a nyugalomra (Fe-musztekarrun) és megőrzésre az atya ágyékában (Ue-muszteude'un). Világosan megmagyaráztuk a (El-Ejeti, Áják) jeleinket azoknak az embereknek, akik fölfogják. {99} Ő az, aki vizet küld le az gből. És mi minden dolog bimbózását indítjuk el azzal. Abból aztán zöld hajtásokat sarjasztunk; azokból pedig kalászokban sűrűn egymásra sorjázó magvakat fakasztunk. És a pálmafák hímporából mélyen lecsüngő datolyafürtök teremnek. És a vízzel szőlőskerteket sorjáztattunk és olajfákat és gránátalmafákat, amelyek gyümölcsei hasonlítanak és különböznek egymástól. Ám nézd meg - amikor gyümölcsöt hoznak - a gyümölcsüket és az érésüket! Bizony, jelek vannak ezekben azok számára, akik hisznek. {100} És mégis Allah társainak tulajdonították a dzsinneket, holott Ő teremtette azokat. És tudatlanságukban fiúkat és leányokat találtak ki neki. Magasztaltassék! Mennyire fölötte áll Ő annak, amit állítanak róla!
Vissza