Korán

A Korán magyar fordítása
{6}
Al-An'am című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
{101} Ő az egek és a föld teremtője. Hogyan lehetne néki gyermeke, amikor nem volt hitvestársa, és minden dolgot Ő teremtett. Ő minden dolog tudója. {102} Íme ez Allah, a ti Uratok! Nincs más isten rajta kívül. Ő minden dolog teremtője. Szolgáljátok őt! Mindeneknek Ő az istápolója. {103} A tekintetek nem észlelik Őt, ám Ő észleli a tekinteteket. Ő a Kedves, és a Hozzáértő. {104} Immár nyilvánvaló bizonyítékok érkeztek hozzátok Uratoktól. Aki lát, az a maga hasznára lát; aki pedig vak, a maga kárára az. Nem vagyok én a ti őrzőtök. {105} Így magyarázzuk meg a verseket, hogy a hitetlenek azt mondják: "Te tanultad azokat!" - és hogy nyilvánvalóvá tegyük azt azok számára, akiknek tudásuk van. {106} Kövesd azt, ami kinyilatkoztatott néked az Uradtól! Nincs más isten rajta kívül. És fordulj el a társítóktól! {107} Ha Allah úgy akarta volna, nem társítottak volna mellé más isteneket. Nem tettünk téged őrzőül fölöttük. És nem is vagy te az ő istápolójuk. {108} És ne szidalmazz azokat, akikhez Allah helyett másnak fohászkodnak, nehogy ellenséges érzületükben Allahot szidalmazzák. Így ékesítettük föl minden nép számára az ő tetteiket. Aztán azonban Urukhoz lesz majd visszatérésük. Ő pedig közölni fogja velük, hogy mit tettek. {109} És megesküdtek Allahra a legünnepélyesebb esküvéseikkel, hogy ha jönne hozzájuk egy jel, bizony ők hinnének benne. Mondd: "A jelek egyedül Allahnál vannak. És mi tudatja veletek azt, hogy ha eljönnek azok, akkor hinni fognak?" {100} És visszájára fordítjuk a szívüket és a tekintetüket, úgy, ahogyan már legelőször nem hittek benne. És hagyjuk őket féktelenségükben tévelyegni.
Vissza