Korán

A Korán magyar fordítása
{6}
Al-An'am című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
{111} *És küldenénk bár le hozzájuk az angyalokat, és beszélnének hozzájuk a halottak, s gyűjtenénk bár össze előttük minden dolgot seregestől, akkor sem hinnének - kivéve, ha Allah úgy akarja. Ám a legtöbben közülük nem tudják ezt. {112} Minden próféta számára ellenséget jelöltünk ki: az emberek és a dzsinnek sátánjait. Egyik a másiknak, hogy becsapja őt - cifra szavakat sugall. Ha a te Urad úgy akarná, nem tennék ezt. Hagyd őket a hazugsággal együtt, amit koholnak; {113} hadd hajoljon feléje azoknak a szíve, akik nem hisznek a túlvilágban, s csak leljék a tetszésüket benne, s hadd kövessék el azt, aminek az elkövetésében mesterkednek! {114} Vajon ne Allahot, hanem egy másik ítélő bírát kívánjak, holott Ő az, aki leküldte hozzátok az írást világosan megmagyarázva? Akiknek már teelőtted odaadtuk az írást, azok tudják, hogy az valóban a te Uradtól küldetett le hozzád. Ne légy hát kételkedő a kételkedők között! {115} Beteljesedett a te Urad szava a valóság és az igazság szerint. Az Ő szavai megmásíthatatlanok. És Ő a Halló és a Tudó. {116} És ha te azok nagy részének engedelmeskedsz, akik a földön vannak, akkor tévútra visznek téged, Allah útjától messze. Vélekedéseket követnek csupán és nem tesznek mást, csak hazudtolnak. {117} A te Urad a legjobb tudója annak, ki tévelyeg el az Ő útjától, és Ő a legjobb tudója annak, kik vezéreltetnek az igaz úton. {118} Egyetek abból, aminek a levágásakor elhangzik Allah neve, ha hisztek az Ő jeleiben! {119} Miért nem esztek abból, aminek a levágásakor elhangzik Allah neve, holott Ő elmagyarázta nektek, hogy mit tiltott meg-kivéve, ha kényszerűségből folyamodtok ahhoz? Bizony, sokan visznek tévelygésbe másokat tudatlanságból az ő vágyaikkal. A te Urad a legjobb tudója azoknak, akik áthágják az Ő parancsait. {120} Hagyjátok el a vétket, akkor is, ha látható, akkor is, ha rejtve van! Akik vétkeztek, azok azt kapják viszonzásul, amit elkövettek.
Vissza