Korán

A Korán magyar fordítása
{6}
Al-An'am című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
{121} s ne egyetek abból, aminek a levágásakor nem hangzik el Allah Neve. Gonoszság az! Bizony, a Sátánok gyalázatosságot sugallnak cinkosaiknak az emberek között, hogy vitába szálljanak veletek. Ha engedelmeskedtek nekik, bizony társítók vagytok. {122} Vajon aki halott volt, és föltámasztottuk, s fényt adtunk neki, amelyben ő járhat-kelhet az emberek között-vajon ő hasonlatos-e ahhoz, aki sötétségben van, amelyből nem jöhet ki? Eképpen mutatkozott csábítónak a hitetleneknek előtt az, amit cselekedtek. {123} És így jelöltük ki minden városban a legnagyobb bűnösöket, hogy szőjék ott az ő cseleiket. Ám ők csupán saját maguk ellen szövik a cseleiket, anélkül, hogy tudnának róla. {124} És ha jel érkezik hozzájuk Allahtól, azt mondják: "Nem fogunk hinni mindaddig, amíg nem adatik nékünk olyasvalami, ami Allah küldötteinek adatott korábban." Ám Allah a legjobb tudója annak, hová rendeli az üzenetét. Akik vétkeztek, azokat megaláztatás sújtja a túlvilágon Allahnál és rettenetes büntetés, amiért folyton-folyvást cselszövésben mesterkedtek. {125} Akit Allah az igaz útra akar vezetni, annak a keblét kitárja az Iszlám számára. Akit azonban tévelygésbe akar vinni, annak a keblét szűkké teszi és elszorítja, mintha az égbe emelkedne fel. Így rója ki Allah a tisztátalanság büntetését azokra, akik nem hisznek. {126} Ez a te Urad útja - egyenes út. Mi megmagyaráztuk a (Ejet, Áják) jeleinket azoknak, akik hajlanak az intő szóra. {127} Uruknál a túlvilágon a béke hajléka lesz az ő osztályrészük. És Ő lesz az ő gyámolítójuk azért, amit földi életükben cselekedtek. {128} És azon a napon, amikor összegyűjti őket mind egy szálig, az Úr azt mondja majd: "Ó dzsinnek gyülekezete! Nagyon sok embert szereztetek meg magatoknak!" Cinkosaik az emberek között azt mondják majd: "Urunk! Kölcsönösen hasznára voltunk egymásnak. Most azonban elértük a határidőt, amit kiszabtál nekünk." Az Úr pedig erre azt mondja: "A Pokol tüze lesz a lakhelyetek." És benne égnek majd örökké - kivéve, amit Allah másképpen akar. Bizony, a te Urad Bölcs és Tudó. {129} Így majd egyes bűnösöknek hatalmat adunk mások fölött amiatt, amit tetteikkel szereztek maguknak. {130} "Ó dzsinnek és emberek gyülekezete! Vajon nem jöttek-e hozzátok küldöttek a saját soraitokból, hogy előadják néktek a jeleimet és figyelmeztessenek, hogy ezen a ti napotokon találkozni fogtok vélem?" Ők pedig azt mondják: "Tanúságot teszünk önmagunk ellen." Elkápráztatta őket az evilági élet, és tanúságot tesznek önmaguk ellen, hogy hitetlenek voltak.
Vissza