Korán

A Korán magyar fordítása
{6}
Al-An'am című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
{131} Ez azért van, mivel a te Urad nem pusztítja el a városokat igazságtalanul - úgy, hogy azok lakói tudatlanok még. {132} Mindegyiküknek meglesz a túlvilágon a maga fokozata aszerint, ahogyan földi életében cselekedett. A te Urad tudván tudja azt, amit cselekszenek. {133} A te Urad gazdag, Övé a kegyelem. Ha akarja, elpusztít benneteket, azt teszi meg utánatok utódul, akit akar - úgy, ahogyan más emberek leszármazottaiból megalkotott benneteket. {134} Az, ami fenyeget benneteket, bizony el fog jönni; és ti nem tudjátok meghiúsítani azt. {135} Mondd: "Cselekedjetek helyzetetek szerint ('Ele mekenetikum)! Én is így fogok cselekedni. Meg fogjátok tudni, hogy kié lesz majdan a végső lakhely. Bizony, a kegyetlenek nem boldogulnak. {136} És kijelöltek egy részt Allahnak a földnek gyümölcséből és a jószágokból, amiket Ő sokasított és azt mondják: "Ez illeti meg Allahot" - így képzelik ők-, "és ez illeti meg a mi társainkat." Ami az ő társaiknak jár, az nem jut el Allahhoz, ami viszont Allahnak jár, az az ő társaiknak jut. Milyen rosszul ítélnek! {137} Továbbá az ő társaik csábítónak tüntették föl a társítok közül sokak számára gyermekeik megölését, hogy romlásba döntsék őket és elhomályosítsák nékik az ő hitüket. Ha Allah úgy akarná, nem tennék ezt. Hagyd őket a hazugsággal együtt, amit koholnak. {138} Azt mondják: "Ezek érinthetetlen jószágok és érinthetetlen gyümölcsei a földnek. Senki nem ehet belőlük, csak akiknek mi megengedjük." - Így képzelik ők - és "olyan jószágok ezek, amelyeknek a háta tilalmas." És vannak jószágok, amelyeknek a levágásakor nem említik Allah nevét - hazugságot koholva ellene. Allah megfizet a túlvilágon nekik azért, hogy hazugságokat koholtak. {139} És azt mondják: "Ami ezeknek a jószágoknak a hasában van, az csupán a mi férfiainknak van megengedve, ám feleségeinknek tilalmas." Ha azonban halva születik, akkor ők egyképpen részesednek belőle. Allah megfizet a túlvilágon az ő állításukért. Bizony, Ő Bölcs és Tudó. {140} Kárvallottak azok, akik ostobán, tudatlanságból megölik gyermekeiket és akik tilalmasnak nyilvánítják azt, amivel Allah ellátta őket ? hazugságot koholva Allah ellen. Eltévelyedtek ők és nincsenek az igaz útra vezérelve.
Vissza