Korán

A Korán magyar fordítása
{6}
Al-An'am című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
{141} Ő az, aki kerteket sarjasztott - lugassal és lugas nélkül - és datolyapálmát és gabonát, amelyből különféle étkek készülnek és olajfákat és gránátalmafákat, amelyek gyümölcsei hasonlítanak és különböznek egymástól. Ha beérnek, egyetek a gyümölcseikből és az aratás napján adjátok oda azt, ami a szegényeknek jár belőle. Ám ne legyetek mértéktelenek! Ő nem szereti a mértékteleneket. {142} És a jószágok között teremtett málhás állatokat és fiatal tevéket (Fersen). Egyetek abból, amivel Allah ellátott benneteket és ne lépjetek a sátán nyomdokaiba. Nyilvánvaló ellenségetek ő nektek. {143} Nyolc - páronként összetartozó - állatot teremtett nektek: a birkákból kettőt és a kecskékből kettőt. Mondd: "Vajon a két hímet tiltotta meg, vagy a két nőstényt, vagy pedig azt, amit a két nőstény méhe zár magába? Közöljétek velem bizonyosan, hogy hogy tiltotta meg Allah nektek, amit koholtok, ha az igazat mondjátok. {144} A tevéből kettőt és a tehénből kettőt Mondd: "Vajon a két hímet tiltotta meg, vagy a két nőstényt, vagy pedig azt, amit a két nőstény méhe zár magába? Vagy netán tanúi voltatok, amint Allah mindezt elrendelte néktek?" És ki kegyetlenebb, mint az, aki hazugságot kohol Allah ellen, hogy tudatlanságában tévelygésbe vigye az embereket? Bizony, Allah nem vezeti az igaz útra a kegyetleneket. {145} Mondd: "Abban, ami kinyilatkoztatott nékem, nem lelem azt, hogy bármi is tilalmas lenne a táplálkozó étkéül - kivéve az elhullott állat húsa, a levágáskor elfolyt vér és a disznó húsa - ez tisztátalanság -, és a förtelmes hús, aminek a levágásakor máshoz hangzik el a fohász, nem Allahhoz. Ám aki kényszerű helyzetben eszik ilyesmit, anélkül, hogy a tilalmat áhítozná, vagy át akarná hágni az előírást, azt nem terheli vétség." Bizony, a te Urad Megbocsátó és Könyörületes. {146} Azoknak, akik zsidók, megtiltottunk táplálékul minden állatot, amelynek karma van. A szarvasmarhákból és a juhokból megtiltottuk nekik a zsírjukat - kivéve azt, ami a hátukon és a beleiken található, vagy ami a csontjaikkal keveredik össze. Ezzel fizettünk meg nekik a lázongásukért. Mi valóban az igazat mondjuk. {147} Ha ők hazugsággal vádolnak téged, akkor mondd: "A te Uradnak a kegyelme ugyan mindent magában foglal, de a bűnös népről nem hárítható el az Ő szigora." {148} Akik Allah mellé más isteneket társítanak, azt fogják mondani: "Ha Allah úgy akarta volna, nem társítottunk volna Allah mellé más isteneket, sem mi, sem atyáink és nem is tiltottunk volna meg semmit." Így vádolták hazugsággal Allah küldötteit már azok is, akik őelőttük voltak, amíg meg nem ízlelték a mi szigorunkat. Mondd: "Van valami tudásotok, amit elénk tárhatnátok? Vélekedéseket követtek csupán, s nem tesztek mást, csak hazudtoltok." {149} Mondd: "Allahnál van a döntő érv. Ha úgy akarta volna, mindannyiótokat az igaz útra vezetett volna." {150} Mondd: "Rajta! Hozzátok elő a tanúitokat, akik tanúsíthatják, hogy Allah megtiltotta azt, amit ti állítotok!" Ha ők tanúskodnak mellette, te ne tanúskodj velük! És ne kövesd azoknak a kényét, akik hazugságnak tartják a mi jeleinket, akik nem hisznek a túlvilágban és más lényeket tartanak Urukkal egyenlőknek!
Vissza