Korán

A Korán magyar fordítása
{6}
Al-An'am című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
{151} Mondd: "Gyertek ide! Hirdetem azt, amit Uratok megtiltott nektek: Nem szabad semmit sem társítanotok mellé! Bánjatok jól a szülőkkel! Ne öljétek meg a gyermekeiteket szegénység miatt - mi ellátunk benneteket és őket a szükségessel! Tartsátok távol magatokat a hitvány cselekedetektől, legyenek azok láthatóak vagy rejtettek. És ne öljetek meg emberéletet, amit Allah tilalmasnak nyilvánított ?csak jogosan. Íme, ezt kötötte lelketekre, talán éltek az eszetekkel. {152} És ne nyúljatok az árva jószágához - kivéve a legáldásosabb módot - mindaddig, amíg el nem éri a nagykorúságát! Adjatok igazságos mértéket és teljes súlyt - ahogyan a méltányosság megköveteli! Senkitől nem követelünk többet, mint amire képes. És ha kijelentetek valamit, legyetek igazságosak, még ha egy rokonról van is szó! És teljesítsétek egyezségeteket Allah iránt: Íme ezt kötötte lelketekre, talán hajlotok az intő szóra." {153} És elrendelte még, hogy: "Ez az én utam - egyenes út. Kövessétek azt! És ne kövessetek más ösvényeket, nehogy elváljanak veletek az Ő útjától!" Íme ezt kötötte lelketekre, talán óvakodók lesztek. {154} Ezután átadtuk Mózesnek az Írást, hogy teljessé tegyük kegyünket annak számára, aki jót cselekedett, és hogy minden egyes dolgot megmagyarázzunk benne és útmutatás és kegy gyanánt. Talán hisznek abban, hogy Urukkal találkozni fognak. {155} Írás ez, amelyet megáldva leküldtünk. Kövessétek hát és óvakodjatok Allahtól! Talán könyörületre leltek. {156} Leküldtük ezt az Írást nektek, hogy ne mondjátok azt: "Ez az Írás csupán két vallási csoportnak küldetett le előttünk - Nincs tudomásunk arról, hogy mit tanulmányoztak ők az Írásban." {157} Vagy hogy ne mondjátok: "Ha az Írás hozzánk küldetett volna le, mi jobban követnénk az útmutatást, mint ők. " Ám most nyilvánvaló bizonyíték, útmutatás és kegyelem érkezett hozzátok a ti Uratoktól. És ki kegyetlenebb annál, aki hazugságnak nyilvánítja Allah (Ejeti, Áják) jeleit és elfordul azoktól? Akik elfordulnak a mi (Ejetine, Áják) jeleinktől, azoknak szörnyű büntetéssel fogunk megfizetni a túlvilágon az ő elfordulásukért. {158} Vajon mi másra várhatnak ők, mint arra, hogy eljönnek hozzájuk a halálangyalok vagy az Urad jön el, vagy az Urad jelei közül jön el valami? Azon a napon, amikor Urad jelei közül eljön valami, nem használ a hite egy léleknek sem, amely nem hitt korábban, vagy az ő hitében nem tett szert valami jóra. Mondd: "Várjatok csak! Bizony, mi várakozunk." {159} Nincsen semmi közöd azokhoz, akik szakadásokat idéztek elő a vallásukban és pártokká (Sia'an) váltak. Az ő dolguk Allahra tartozik. Ő pedig közölni fogja velük, hogy mit tettek. {160} Aki a túlvilágon valami jótettel jön elő, annak tízszer annyi lesz a jutalma. Aki pedig valami rossz cselekedettel jön, annak a fizetsége ugyanannyi lesz csupán. Nem fognak jogtalanságot szenvedni.
Vissza