Korán

A Korán magyar fordítása
{6}
Al-An'am című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
{11} Mondd: "Járjátok be a földet, és nézzétek meg, mi végre jutottak azok, akik a küldötteket hazuggá nyilvánították!" {12} Mondd: "Vajon kié mindaz, ami az egekben és a földön van?" Mondd:"Allahé! Előírta magának a könyörületet. Bizony, össze fog gyűjteni benneteket a Feltámadás Napjára - ehhez kétség nem férhet; összegyűjti azokat, akik önmagukat veszítették el és nem hisznek." {13} És Övé mindaz, ami nyugszik az éjszakában és nappal. Ő a Halló és a Tudó. {14} Mondd: "Vajon választhatnék-e más gyámolítót, mint Allahot, az egek és a föld teremtőjét, aki teremtményeit táplálja, ám Ő nem tápláltatik?" Mondd: "Parancsot kaptam, hogy én legyek az első muszlim", és, hogy: "Ne légy társító a társítók között!" {15} Mondd: "Ha fellázadok Uram ellen, félnem kell egy szörnyű nap büntetését." {16} És akiknek a fejéről azon a napon elhárul ez, annak Allah irgalmazott meg. Ez nyilvánvaló diadal lesz. {17} Ha Allah valamilyen csapással sújt téged, azt senki el nem háríthatja, csak Ő; ha pedig valami jóval illet téged annak sem állhat útjában senki. Allah mindenek fölött hatalmas. {18} Ő az, akinek hatalma van szolgái fölött, Ő a Bölcs, és a Hozzáértő. {19} Mondd: "Mi lehet a legsúlyosabb tanúságtétel?" Mondd: "Allah tanú közöttem és közöttetek. És kinyilatkoztattatott nékem ez a Korán, hogy intselek vele benneteket és azokat, akikhez eljut. Vajon valóban tanúbizonyságot tesztek arról, hogy Allahon kívül más istenek is vannak?" Mondd: "Én nem tanúsítom ezt." Mondd: "Ő csupán egyetlen isten. Bizony, én ártatlan vagyok abban, hogy ti más isteneket társítotok Allah mellé." {20} Azok, akiknek az Írást adtuk, úgy ismerik azt, amiképpen a saját fiaikat ismerik - ők azok, akik elvesztegették a lelküket és nem hisznek.
Vissza