Korán

A Korán magyar fordítása
{6}
Al-An'am című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
{21} És ki vétkesebb, mint az, aki hazugságot kohol Allah ellen és meghazudtolja jeleinket? Bizony, a kegyetlenek nem boldogulnak. {22} És azon a napon, amikor összegyűjtjük őket mind egy szálig! Akkor majd azt mondjuk azoknak, akik más isteneket társítottak Allah mellé: "Hol vannak azok, akiket ti társaknak véltetek?" {23} Ezután nem lesz más mentségük (Fitnetuhum), mint az, hogy azt mondják: "Allahra, a mi Urunkra! Nem társítottunk soha Allah mellé más isteneket!" {24} Nézd meg, hogyan hazudnak önmaguk ellen és hogyan tűnnek el tőlük a semmibe azok, amiket koholtak! {25} Akadnak közöttük olyanok, akik hallgatnak rád, ám szívükre leplet borítottunk, fülükre pedig süketséget, hogy ne érthessék azt. Lássanak bármilyen jelet, nem hisznek benne. Mikor aztán eljönnek hozzád, hogy vitába szálljanak veled, azok, akik hitetlenek, azt mondják: "Mi mások ezek, mint a hajdanvoltak mesés történetei." {26} És eltiltanak attól másokat, s maguk is távol maradnak tőle. Ám csupán önmagukat döntik pusztulásba, anélkül, hogy tudnának róla. {27} Ha látnád őket, amikor a Pokol tüze elé állíttatnak és azt mondják: "Bárcsak visszaadatnánk az életnek újra! Nem hazudtolnánk meg akkor Urunk jeleit és hívők lennénk!" {28} De nem! Csupán nyilvánvaló lett nékik az, amit korábban titokban tartottak. Ha visszaadatnának még egyszer az életnek, visszatérnének ahhoz, ami tilalmas volt nékik. Bizony, hazugok ők! {29} Azt mondják: "Nem létezik semmi más, csak evilági életünk, és nem fogunk föltámadni." {30} Ha látnád őket, amikor a túlvilágon Uruk elé állíttatnak! Azt mondja Ő: "Nem ez-e az Igazság?" "De igen, az Urunkra!" - mondják. Allah pedig azt mondja: "Ízleljétek meg a büntetést azért, hogy hitetlenek voltatok!"
Vissza