Korán

A Korán magyar fordítása
{6}
Al-An'am című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
{31} Kárvallottak azok, akik hazugságnak nyilvánították azt, hogy a túlvilágon találkoznak Allahhal. Midőn azután váratlanul eljő hozzájuk az óra, azt mondják: "Ó jaj nekünk azért, amit elmulasztottunk!" És ők majd a hátukon viszik a terhüket. Vajon nem rossz-e az, amit cipelniük kell? {32} Az evilági élet csak játék és mulatozás. A túlvilági lakhely bizony jobb azoknak, akik óvakodnak Allahtól. Nem élnek-e az eszükkel? {33} Jól tudjuk, hogy mélyen elszomorít téged az, amit mondanak. Ám nem téged illetnek hazugsággal, hanem a kegyetlenek Allah jeleit tagadják. {34} Már teelőtted is meghazudtoltak küldötteket, ám ők türelmesen elviselték azt, hogy hazugsággal illették őket és zaklatást szenvedtek el, amíg el nem jött hozzájuk a mi segítségünk. És Allah szavai megmásíthatatlanok . Ám jött már hozzád híradás a korábbi küldöttekről. {35} Ha keserves is néked az ő elfordulásuk, akkor sem változtathatsz azon. És ha képes lennél alagutat találni a föld mélyébe, vagy létrát az égbe, hogy valami csodás jelet hozzál onnan nékik, akkor sem változtathatnál rajtuk. Ha Allah akarta volna, bizony egyesítette volna őket az útmutatás követésére. Ne légy hát tudatlan a tudatlanok között! {36} Csupán azok hallgatnak a hívó szóra, akik hallanak. A halottakat pedig Allah majdan föltámasztja. Aztán hozzá lesz majd visszatérésük. {37} Azt mondják: "Miért nem küldetett le hozzá küldetése bizonyítékaként valami csodás jel az ő Urától?" Mondd: "Allah képes arra, hogy leküldjön egy jelet, de a többségük nem tudja ezt." {38} Nincs állat a földön, sem szárnyaival repülő madár, amelyek ne alkotnának hozzátok hasonló közösségeket. Nem kerülte el a figyelmünket semmi sem az írásban. Allahnál lesz az ő gyülekezésük. {39} Akik hazugságnak tartották a mi jeleinket, azok siketek és némák a sötétségben. Allah tévelygésbe viszi azt, akit akar. Akit pedig akar, azt az egyenes útra viszi. {40} Mondd: "Mit gondoltok mi lesz veletek, ha Allah büntetése elér benneteket, vagy eljő hozzátok az óra? Ki máshoz fohászkodtok-e, mint Allahhoz, ha az igazat mondjátok?
Vissza