Korán

A Korán magyar fordítása
{6}
Al-An'am című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
{41} Bizony, hozzá fogtok fohászkodni! És Ő, ha úgy akarja, elhárítja azt, ami miatt hozzá fohászkodtok. Ti pedig elfelejtitek azt, amit más istenek gyanánt társítottatok mellé." {42} Küldtünk hajdan különböző népekhez már teelőtted küldötteket és szükséggel és bajjal szorongattuk őket, hogy talán majd alázatosak lesznek. {43} Vajon miért nem alázkodtak meg, amikor a mi csapásunk érte őket? Ám megkeményedett az ő szívük és a sátán csábítónak tüntette föl, amit tenni szoktak. {44} Miután elfeledték azt, amivel meginttettek, tágra nyitottuk nékik minden dolog kapuját. Mikor aztán örömüket lelték abban, ami adatott nékik, váratlanul megragadtuk őket. Akkor bizony megnémultak a kétségbeeséstől. {45} Kiirtatott az utolsó maradéka is annak a népnek, amely vétkezett. Hála legyen Allahnak, a teremtmények Urának! {46} Mondd: "Mit gondoltok? Ha Allah vette volna el a hallásotokat és a látásotokat, s pecsételte volna le a szíveteket, vajon miféle isten adná azt vissza néktek Allahon kívül?" Nézd meg, hogy magyaráztuk meg nekik a (El-ejeti, Áják) jeleinket! Aztán mégis elfordulnak. {47} Mondd: "Mit gondoltok, mi lesz veletek, ha váratlanul, vagy nyíltan elér benneteket Allah büntetése? Vajon ki pusztíttatik el, ha nem a vétkes nép?" {48} A küldötteket csupán örömhír-hozók és intők gyanánt küldjük. Tehát, aki hisz és igaz tetteket cselekszik, azokat nem kell félteni és nem fognak szomorkodni. {49} Akik azonban hazugságnak tartják a mi jeleinket, azokat büntetés fogja sújtani azért a gonoszságért, amit elkövettek. {50} Mondd: "Én nem mondom nektek azt, hogy 'nálam vannak Allah kincsei', sem azt, hogy 'rendelkezem a rejtett dolgok tudásával (El-Ghaib)', s azt sem mondom nektek, hogy 'angyal vagyok'. Én csupán azt követem, ami kinyilatkoztatik nékem." Mondd: "Vajon egyenlő-e egymással a vak és a látó?" Hát nem gondolkoztok?
Vissza