Korán

A Korán magyar fordítása
{6}
Al-An'am című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
{51} És intsd véle azokat, akik félnek, hogy Uruknál lesz majdan gyülekezésük s nem lesz sem gyámolítójuk, sem közbenjárójuk! Talán ők óvakodók lesznek. {52} És ne taszítsd ki a közösségből azokat, akik reggel és este egyre csak Urukhoz fohászkodnak, orcája látását áhítozván! Nem a te feladatod az, hogy számon kérj tőlük bármit is - amiként nem is az ő feladatuk számon kérni tőled bármit is -, hogy annak alapján kitaszítsd őket a közösségből, s eképpen kegyetlen lennél a kegyetlenek között. {53} És próbára tettünk egyeseket közülük mások által, hogy azt mondják: "Vajon ezek azok, akiket Allah különleges kegyében részeltetett közülünk?" Talán nem Allah tudja a legjobban azt, hogy kik a hálásak? {54} És amikor eljönnek hozzád azok, akik hisznek a mi jeleinkben, akkor mondd: "Békesség néktek (Szelemun 'eleikum)! Előírta magának a ti Uratok a könyörületet, azt, hogy ha valaki közületek tudatlanságból cselekszik rosszat, s aztán megbánással fordul Allahhoz és megjavul az könyörületre lel." Bizony, Ő Megbocsátó és Könyörületes. {55} Eképpen magyarázzuk meg világosan a (Ejet, Áják) jeleinket, és hogy eképpen legyen nyilvánvaló a bűnösök útja. {56} Mondd: "Megtilttatott nékem az, hogy azokat szolgáljam, akikhez ti - Allah helyett - fohászkodtok." Mondd: "Nem követem a ti kényeteket - különben eltévelyednék az igaz úttól és nem tartoznék azokhoz, akiknek útmutatás adatott." {57} Mondd: "Nyilvánvaló bizonyítékom van az Uramtól, ti azonban hazugságnak tartjátok azt. Nem áll hatalmamban az, amit siettetni szeretnétek. A törvénykezés egyedül Allahnál van. Ő majd közölni fogja az igazságot. Ő a legjobb döntéshozó." {58} Mondd: "Ha az én hatalmamban állna az, amit siettetni szeretnétek, akkor a dolog köztem és köztetek már eldöntetett volna." Allah a kegyetlenek legjobb ismerője. {59} Nála vannak a rejtett dolgok kulcsai. Rajta kívül senki nem ismeri azokat. Ő tudja, mi van a szárazföldön és a tengerben. Még egy levél sem hullik le anélkül, hogy Ő ne tudna róla. És nincs egy mag sem a föld homályában, és nincs semmi, ami nedves, és semmi, ami száraz, hogy ne lenne följegyezve egy nyilvánvaló írásban. {60} És Ő az, aki magához szólít benneteket éjszaka, és tudja, mit követtetek el napközben. Azután fölserkent benneteket akkor, hogy beteljesedjék életetek megszabott határideje. Utána mindannyian hozzá fogtok visszatérni. Aztán Allah közölni fogja majd veletek, hogy mit cselekedtetek.
Vissza