Korán

A Korán magyar fordítása
{6}
Al-An'am című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
{61} Ő az, akinek hatalma van szolgái fölött. És Ő őrangyalokat küld mellétek tetteiteket följegyzendő. Amikor aztán eljön valamelyikőtökhöz a halál, a küldötteink magukhoz szólítják őt, és nem kerüli el semmi a figyelmüket. {62} Aztán visszavitetnek Allahhoz, igazi Urukhoz. Vajon nem őt illeti meg az ítélkezés? Ő a leszámolók között a leggyorsabb. {63} Mondd: "Ki ment meg benneteket a szárazföld és a tenger sötétségéből, ha veszély idején hozzá fohászkodtok alázatosan és titokban, mondván: 'Ha megment minket e vészből, bizony hálásak leszünk a hálásak között!" {64} Mondd: "Egyedül Allah ment meg benneteket ebből és bármilyen vészből. Ám utána ti más isteneket társítotok Allah mellé." {65} Mondd: "Ő az, aki képes arra, hogy büntetést küldjön reátok felülről vagy alulról, zavarodottságot bocsásson rátok azzal, hogy pártoskodásokkal (Sia'an) oszt meg benneteket és egyesekkel közületek megízlelteti a másik erejét." Nézd meg, hogyan magyarázzuk meg a (Ejet, Áják) jeleinket. Talán fölfogják. {66} Ám a néped hazugságnak tartotta azt, holott az az igazság. Mondd: "Én nem vagyok fölétek rendelt istápolótok!" {67} Minden híradásnak megvan az ideje. Meg fogjátok tudni. {68} És ha látod azokat, akik a nyelvüket köszörülik a (Ejet, Áják) jeleinken, fordulj el tőlük, amíg valami másról nem kezdenek beszélgetni. Ha pedig a sátán elfeledteti veled ezt, akkor legalább e figyelmeztetés után ne ülj együtt a kegyetlen néppel! {69} Akik óvakodnak Allahtól, azok nem vonhatók felelősségre miattuk semmiben. Ám legyen ez figyelmeztetés nékik is! Talán óvakodók lesznek. {70} Hagyd azokat, akik játék és mulatság tárgyává tették vallásukat s akiket elkápráztatott az evilági élet. És intsél vele, hogy minden lélek a túlvilágon annak záloga lesz, amire az evilági életben szert tett. Allahon kívül nem lesz más védelmezője és közbenjárója. És kínáljon föl az Utolsó Ítéletkor bármilyen váltságdíjat is, nem fogadtatik el tőle. Akik zálogul szolgálnak azért, amire evilági életükben szert tettek, azoknak forrásban lévő víz lesz az italuk és fájdalmas büntetés az osztályrészük azért, mert hitetlenek voltak.
Vissza