Korán

A Korán magyar fordítása
{6}
Al-An'am című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
{71} Mondd: "Vajon Allah helyett máshoz fohászkodjunk, ami nem használ és nem árt nekünk? És tántorodjunk el, miután Allah az igaz útra vezérelt minket, hasonlóan ahhoz, akit a sátánok lépre csaltak a puszta földön, úgy, hogy megzavarodva ott áll, nem tudva, hová menjen? Társai vannak néki, akik hiába hívják őt a helyes utat mutató irányba mondván; 'Gyere hozzánk!"' Mondd: "Allah útmutatása az igazi útmutatás. És parancsot kaptunk, hogy vessük alá magunkat a teremtmények Urának!" {72} És parancsot kaptunk, hogy: "Végezzétek el az imádságot és óvakodjatok tőle! Ő az, akinél majdan gyülekezésetek lesz." {73} Ő az, aki megteremtette az egeket és a földet - Igazsággal. Azon a napon, amikor valamiről azt mondja: "Legyél!" - akkor az van. Az Ő szava az Igazság. És Övé az uralom azon a napon, amikor megfuvatik a trombita. Ő a rejtett és a nyilvánvaló dolgok tudója és Ő a Bölcs, s a Hozzáértő. {74} És emlékezz arra, amikor Ábrahám azt mondta apjának, Ezerának: "Vajon bálványokat veszel istenek gyanánt? Úgy látom, hogy te és a néped nyilvánvaló tévelygésben vagytok." {75} És eképpen megmutattuk Ábrahámnak az egek és a föld birodalmát, hogy azokhoz tartozzék, akiknek szilárd bizonyosságuk van! {76} Amikor az éjszaka beborította őt, látott egy csillagot. Azt mondta: "Ez az én Uram." Midőn azonban lenyugodott, azt mondta: "Nem szeretem a lenyugvókat." {77} Amikor látta a Holdat feljönni, azt mondta: "Ez az én Uram." Midőn azonban lenyugodott, azt mondta: "Ha nem vezet engem az én Uram az igaz útra, bizony, tévelygő leszek a tévelygő néppel." {78} Amikor látta a Napot fölkelni, azt mondta: "Ez az én Uram. Ez nagyobb." Midőn azonban lenyugodott, azt mondta: "Bizony én ártatlan vagyok abban, hogy ti más isteneket társítotok Allah mellé. {79} Orcámat hanifként afelé fordítom, aki megteremtette az egeket és a földet. És nem vagyok társító a társítók között." {80} A népe vitába szállt vele. Azt mondta: "Vitába akartok szállni velem Allahról, holott Ő az igaz útra vezetett engem. Nem félem azokat, akiket ti istenek gyanánt társítotok mellé - kivéve, ha az én Uram akar valamit. Az én Uram tudása mindent magába foglal. Vajon nem akarjátok megszívlelni az intést?
Vissza