Korán

A Korán magyar fordítása
{6}
Al-An'am című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
{81} Hogyan félném azokat, amiket más istenek gyanánt társítotok Allah mellé, holott ti nem féltek más isteneket társítani Allah mellé, amire nézvést nem küldött le néktek semmiféle bizonyítékot? A két csoport közül vajon melyiknek van több joga a biztonságra? Feleljetek nekem, ha van róla tudomásotok! {82} Akik hisznek és nem keverik kegyetlenséggel a hitüket, azoké a biztonság. Ők azok, akik az igaz úton vezéreltetnek. {83} Ez a mi érvünk, amit Ábrahámnak adtunk az ő népével szemben. Több fokkal magasabbra emeljük a bölcsességben azt, akit mi akarunk. Bizony, a te Urad Bölcs és Tudó. {84} És ajándékoztuk néki Izsákot és Jákobot. Mindegyiküket az igaz útra vezéreltük. Noét már korábban az igaz útra vezéreltük és leszármazottai közül: Dávidot, Salamont, Jóbot, Józsefet, Mózest és Áront. Így jutalmazzuk meg a jóravalókat; {85} továbbá az igaz útra vezéreltük Zakariást, Jánost, Jézust és Éliást. Mindegyikük igaz az igazak között. - {86} Továbbá Ismáelt, Elisát (El-Jesze'e), Jónást és Lótot. Mindegyiküket a többi teremtmény fölé helyeztük. {87} Továbbá egyeseket atyáik, utódaik és fivéreik közül. Kiválasztottuk és az egyenes útra vezéreltük őket. {88} Ez Allah útmutatása. Igaz útra vezérli vele a szolgái közül azt, akit akar. Ha azonban más isteneket társítottak volna Allah mellé, akkor meddő lett volna, amit cselekedtek. {89} Ők azok, akiknek adtuk az Írást, a bölcsességet és a prófétaságot. És ha most ezek nem hisznek benne, akkor más nép gondjaira bízzuk azt, akik hisznek benne. {90} Ők azok, akiket Allah az igaz útra vezérelt. Kövesd hát az ő útmutatásukat! Mondd: "Nem kívánok érte tőletek fizetséget. Intés az csupán a teremtményeknek."
Vissza