Korán

A Korán magyar fordítása
{60}
Al-Mumtahina című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
A próbának alávetett nő
Allah, a Könyörületes és az Irgalmas Nevében.
{1} Ti hívők! Ne fogadjátok gyámolítónak az én ellenségemet és a ti ellenségeteket! Barátsággal fordultok hozzájuk, holott nem hisznek abban, ami az Igazságból eljött hozzátok, s elűzték a küldöttet és benneteket azért, mert hittetek Allahban, a ti Uratokban. Ha kivonultok, hogy harcba szálljatok az én utamon, s hogy a tetszésemet keressétek, de közben, titokban barátságot mutattok irántuk, holott én vagyok a legjobb tudója annak, hogy mit rejtetek el és mit nyilvánítotok ki? Aki eképpen cselekszik közöttetek, az eltévelyedett az egyenes úttól. {2} Ha erőt vesznek rajtatok, akkor ők a ti ellenségeitek lesznek, s kezüket és nyelvüket gonoszul kinyújtják ellenetek, és azt szeretnék, hogy bárcsak hitetlenek lennétek. {3} Nem használnak majd nektek sem a vérrokonaitok, sem a gyermekeitek. A Feltámadás napján Ő szétválaszt benneteket. Allah látja azt, amit cselekszetek. {4} Szép példaképetek volt pedig Ábrahámban és azokban, akik vele voltak, amikor azt mondták a népüknek: "Mi ártatlanok vagyunk a ti bűnötökben és abban, amit Allah helyett szolgáltok. Megtagadunk benneteket. Viszály és gyűlölség támadjon közöttünk örökre, amíg nem egyedül Allahban hisztek!" Kivétel Ábrahám szava, amelyet atyjához intézett: "Bocsánatot kérek a számodra, de semmi nincs a hatalmamban, amit az érdekedben Allahhal szemben érvényesíthetnék." Urunk! Reád hagyatkozunk és bűnbánóan fordulunk feléd. Hozzád jut el végül minden. {5} Urunk! Ne tégy ki minket a hitetlenek kísértésének! És bocsáss meg nekünk, Urunk! Te vagy a Büszke és a Bölcs! {6} Szép példaképetek volt pedig bennük - annak, aki reményét Allahba és a Végső napba helyezte. Aki azonban elfordul, akkor Allah a Gazdag, és a Hálálandó. {7} Allah talán barátságot szerez köztetek és azok között, akikkel ellenségeskedtetek. Allah mindenre képes. Allah Megbocsátó és Könyörületes. {8} Allah nem tiltja meg nektek, hogy jóindulattal és méltányosan bánjatok azokkal, akik a vallás miatt nem harcoltak ellenetek és nem űztek el lakhelyeitekről. Allah szereti azokat, akik méltányosan járnak el. {9} Allah csak azt tiltja meg nektek, hogy azokat fogadjátok gyámolítónak, akik a vallás miatt harcoltak ellenetek, elűztek benneteket a lakhelyeitekről és segítettek abban, hogy elűzzenek benneteket. Aki fogadja gyámolítónak őket, azok a kegyetlenek. {10} Ti hívők! Ha hívő nők vándorolva jönnek hozzátok, vessétek alá őket próbának! Allah az ő hitük legjobb ismerője. Ha úgy tapasztaljátok, hogy hívők, akkor ne küldjétek őket vissza a hitetlenekhez! És ők tilalmasak a hitetleneknek, s azok tilalmasak nekik. Adjátok azonban meg nekik azt, amit elköltöttek rájuk. És nem lehet vétketekül felróni nektek azt, ha feleségül veszitek őket, ha odaadtátok nekik a fizetségüket. És ne kapaszkodjatok a hitetlen asszonyokkal való házasság örvébe! Kérjétek el, amit ti költöttetek rájuk, és ők is kérjék el, amit ők költöttek! Ez Allah döntése. Ő dönt közöttetek. Allah Tudó és Bölcs.
Vissza