Korán

A Korán magyar fordítása
{61}
As-Saff című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
A sorok
Allah, a Könyörületes és az Irgalmas Nevében.
{1} Allahot magasztalja mindaz, ami az egekben és a földön van. Ő a Hatalmas és a Bölcs. {2} Ti hívők! Miért mondjátok azt, amit nem tesztek? {3} Fölöttébb gyűlöletes Allah szemében az, hogy azt mondjátok, amit nem tesztek. {4} Allah azokat szereti, akik az Ő útján csatasorokban harcolnak, szilárdan rakott építményhez hasonlatosan. {5} És emlékezz arra, amikor Mózes azt mondta a népének: "Ó népem! Miért bántalmaztok engem, holott tudjátok, hogy Allah küldött hozzátok?" És miután elfordultak, Allah elfordította a szívüket. Allah nem vezeti az igaz útra a bűnös népet. {6} És emlékezz arra, amikor Jézus, Mária fia azt mondta: "Izrael fiai! Allah küldött engem hozzátok, bizonyságául annak, ami a Tórából előttem van, és hogy örömhírt hozzak egy küldöttről, aki énutánam jön el, s akinek Ahmed (fölöttébb dicsért) a neve." Miután nyilvánvaló bizonyítékokkal jött hozzájuk, azt mondták: "Ez nyilvánvaló varázslat." {7} És ki vétkesebb, mint az, aki - amikor az Iszlámra hívják őt - hazugságot kohol Allah ellen. Allah nem vezeti az igaz útra a vétkes népet. {8} El akarják oltani a szájukkal Allah fényét, ám Allahnak teljes az Ő fénye, még akkor is, ha az nem tetszik a hitetleneknek. {9} Ő az, aki elküldte az Ő küldöttét az útmutatással és az igaz vallással, hogy győzelemre segítse azt minden vallás fölött, még akkor is, ha nem tetszik ez a társítóknak. {10} Ti hívők! Adjak-e néktek útmutatást egy olyan adás-vételhez, amely fájdalmas büntetéstől ment meg titeket?
Vissza