Korán

A Korán magyar fordítása
{62}
Al-Jumu'a című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
A péntek
Allah, a Könyörületes és az Irgalmas Nevében.
{1} Allahot magasztalja mindaz, ami az egekben és a földön van. Ő a Király, a Szentséges, a Büszke, és a Bölcs. {2} Ő az, aki elküldött az írni-olvasni nem tudók közé egy közülük való Prófétát, aki hirdeti nékik a jeleit, megtisztítja őket, s tanítja nekik az Írást és a Bölcsességet. Bizony, ők korábban nyilvánvaló tévelygésben voltak, {3} tanítja nékik és másoknak közülük, akik még csatlakoztak hozzájuk. Ő a Büszke és a Bölcs. {4} Ez Allah kegye. Annak adja, akinek akarja. Allah kegyelme nagy. {5} Akik a Tórát hordatták, de aztán nem hordták!, azok hasonlatosak a szamárhoz, amely könyveket cipel. Milyen rossz példát mutat föl az a nép, amely hazugságnak tartja Allah jeleit! Allah nem vezeti az igaz útra a kegyetlen népet. {6} Mondd: "Ti, akik zsidók vagytok! Ha azt gondoljátok, hogy a többi embert kizárva ti vagytok Allah gyámolítói, akkor kívánjátok a halált - ha az igazat mondjátok!" {7} Ám ők azt sohasem fogják kívánni, amiatt, amit a kezük korábban tett. Allah ismeri a kegyetleneket. {8} Mondd: "A halál, ami elől menekültök, utolér benneteket. Aztán ahhoz küldettek majd vissza, aki a rejtett és a látható dolgok tudója. És közli veletek, hogy mit tettetek." {9} Ti hívők! Ha elhangzik a hívás a pénteki imádságra, akkor igyekezzetek Allah megemlékezésére és hagyjátok a kalmárkodást! Ez jobb nektek, ha tudjátok. {10} Ám ha az imádság véget ért, akkor széledjetek el a földön és törekedjetek Allah kegye után! És emlékezzetek meg gyakorta Allahról! Talán boldogultok.
Vissza