Korán

A Korán magyar fordítása
{63}
Al-Munafiqun című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
A képmutatók
Allah, a Könyörületes és az Irgalmas Nevében.
{1} Amikor a képmutatók hozzád jönnek, azt mondják: "Tanúsítjuk, hogy Allah küldötte vagy. Allah tudja, hogy te valóban az Ő küldötte vagy." Allah azonban tanúsítja, hogy a képmutatók igenis hazudnak. {2} Az esküvéseik mögé bújnak el és távol tartanak másokat Allah útjától. Milyen rossz is az, ahogyan cselekszenek {3} mivel hívők voltak, aztán hitetlenek lettek. A szívük lepecsételtetett, ezért nem fognak föl semmit. {4} Amikor nézed őket, a küllemük tetszik neked és ha mondanak valamit, odafigyelsz a szavukra. Olyanok azonban ők, mint az aládúcolt gerendák. Azt hiszik, hogy minden kiáltás ellenük hangzik el. Ők a te ellenségeid. Óvakodj hát tőlük! Allah átka legyen rajtuk! Hogy fordulhatnak el ennyire az Igazságtól? {5} Ha azt mondják nekik: "Gyertek ide, Allah küldötte Ura bocsánatát kéri nektek!", akkor félrefordítják a fejüket és látod, hogy fennhéjázva elfordulnak. {6} Egyre megy nekik, hogy bocsánatot kérsz a számukra, vagy nem, Allah nem fog megbocsátani nekik. Allah nem vezeti az igaz útra a gonosz népet. {7} Ők azok, akik azt mondják: "Ne adakozzatok azok javára, akik Allah küldötténél vannak, amíg el nem hagyják őt!" Ám Allahé az egek és a föld tárházai. A képmutatók azonban nem tudják ezt! {8} Azt mondják: "Ha visszatérünk a városba, a hatalmasabbak bizony elűzik a gyengébbeket." Ám a dicsőség Allahé, a küldöttéé és a hívőké. A képmutatók azonban nem tudják ezt. {9} Ti hívők! Javaitok és gyermekeitek ne vonjanak el benneteket attól, hogy megemlékezzetek Allahról! Akik így cselekszenek, azok a vesztesek. {10} És adakozzatok abból, amivel elláttunk benneteket, még mielőtt eljönne egyikőtökhöz a halál, és ő akkor azt mondja: "Uram! Ha csak egy rövid időre haladékot adnál nekem, akkor adakoznék és igaz lennék az igazak között!"
Vissza