Korán

A Korán magyar fordítása
{64}
At-Tagabun című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
A kölcsönös becsapás
Allah, a Könyörületes és az Irgalmas Nevében.
{1} Allahot magasztalja mindaz, ami az egekben és a földön van. Övé az országlás és övé a dicsőség. És Ő mindenek fölött hatalmas. {2} Ő az, aki teremtett benneteket, és egyesek közöttetek hitetlenek, mások pedig hívők voltak. Allah látja azt, amit cselekszetek. {3} Ő teremtette meg Igazsággal az egeket és a földet, s Ő formázott meg benneteket és remekbe szabta az alakotokat. És Őhozzá jut el végül minden. {4} Ő tudja mindazt, ami az egekben és a földön van, és tudja azt, amit eltitkoltok és azt, amit kinyilvánítotok. És Allahnak tudomása van szívetek legtitkosabb gondolatairól. {5} Vajon nem ért el hozzátok azoknak a híre, akik korábban hitetlenek voltak, és akik kóstolót kaptak viselkedésük gyászos következményeiből? Fájdalmas büntetés lesz az osztályrészük. {6} Ez azért történt, mivel nyilvánvaló bizonyítékokkal jöttek el hozzájuk a küldötteik és ők azt mondták: "Vajon emberek vezérelnek-e minket az igaz útra?" Hitetlenek voltak hát és elfordultak. Allah azonban megvolt nélkülük is. Allah Gazdag, és Hálálandó. {7} A hitetlenek azt állítják, hogy nem támaszttatnak föl halottaikból. Mondd: "De igen, az Uramra, bizony föl lesztek támasztva! Aztán értesültök arról, hogy mit tettetek. Könnyű ez Allahnak. {8} Higgyetek hát Allahban, a küldöttében és a fényességben, amit leküldtünk. Allahnak tudomása van arról, amit tesztek" {9} Azon a napon, amikor összegyűjt benneteket a gyülekezés napjára - az lesz a kölcsönös becsapás napja. Aki hisz Allahban és jóravalóan cselekszik, annak eltörli a rossz cselekedeteit és kertekbe bocsátja be őt, amelyek alatt patakok folynak, és örökös örökké benne időznek. Nagy diadal ez! {10} Akik azonban hitetlenek és hazugságnak tartották a jeleinket, azok a Pokol tüzére kárhozottak, és benne lakoznak örökké. Iszonyatos sors!
Vissza