Korán

A Korán magyar fordítása
{65}
At-Talaq című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
A válás
Allah, a Könyörületes és az Irgalmas Nevében.
{1} Ó próféta! Ha el akartok válni az asszonyoktól, akkor a várakozási idejükre váljatok el tőlük és számoljátok pontosan a várakozási időt! Óvakodjatok Allahtól, az Uratoktól! Ne űzzétek el őket addig a hajlékotokból, és nem kell nekik elmenniük csak akkor, ha valami nyilvánvalóan szégyenletes dolgot követtek el. Ezek Allah előírásai. Aki pedig áthágja az Ő előírásait, az önmaga ellen kegyetlenkedik. Nem tudhatod, hogy Allah ezután valami új helyzetet (Emra) idéz-e elő. {2} Ha az asszonyok elérték a kiszabott várakozási idejüket, akkor vagy tartsátok meg őket illendő módon, vagy váljatok el tőlük illendő módon. És kérjetek föl magatok közül két - igazságosságáról ismert - tanút tanúságtételre, és tegyetek tanúságot Allah színe előtt! Intés ez annak, aki hisz Allahban és a Végső Napban. Aki óvakodik Allahtól, annak Ő kiutat talál, {3} és onnan gondoskodik róla, ahonnan nem is számít rá. Aki Allahra hagyatkozik, az számíthat Reá. Allah eléri a szándékát. Allah mértéket szabott mindennek. {4} Ha azokat az asszonyaitokat illetően, akik már nem remélik a havi tisztulást, valami kétségetek lenne, úgy az ő várakozási idejük három hónap. Ez vonatkozik azokra is, akiknek még nem volt havi tisztulásuk. Akik viselősek, azoknak a megszabott várakozási idejük annyi legyen, ameddig világra hozzák a terhüket. Aki óvakodik Allahtól, annak Ő megkönnyíti az ügyét. {5} Ez Allah parancsa, amit leküldött hozzátok. Aki óvakodik Allahtól, annak Ő eltörli a rossz cselekedeteit és tetőzve ad fizetséget. {6} A lehetőségeitekhez mérten hagyjátok, hadd lakjanak ott, ahol ti laktok. Ne zaklassátok őket azért, hogy szűkös helyzetbe hozzátok! Ha viselősek, akkor addig viseljétek a költségeiket, amíg a terhüket világra hozzák. Ha pedig szoptatnak nektek, akkor adjátok oda nekik a fizetségüket! És illendő módon tanácskozzatok erről egymás között! Ám ha nehézség merül föl közöttetek, akkor egy másik nő szoptasson. {7} A tehetős tehetsége szerint fizessen! Akinek pedig pontosan kiméretett az ellátása, az annak megfelelően fizessen, ahogyan Allah adott neki! Allah nem követel többet senkitől, mint amennyit adott neki. Allah könnyebbséget fog adni a nehézség után. {8} És hány város dacolt Ura és küldöttei parancsával, mi pedig szörnyűséges módon számoltunk le velük és rettenetes büntetéssel sújtottuk azokat. {9} És megízlelték viselkedésük gyászos következményeit és a viselkedésük pusztuláshoz vezetett. {10} Allah szörnyű büntetést készített elő nekik. Óvakodjatok hát Allahtól, ti, akiknek eszetek van és hisztek! Allah intést küldött le hozzátok:
Vissza