Korán

A Korán magyar fordítása
{66}
At-Tahrim című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
A tilalom
Allah, a Könyörületes és az Irgalmas Nevében.
{1} Ó próféta! Miért tiltod meg - feleségeid tetszését áhítozván - azt, amit Allah megengedett neked? Allah Megbocsátó és Könyörületes. {2} Allah jóváhagyta nektek azt, hogy esküitek alól feloldozzátok magatokat. Allah a ti pártfogótok. Ő a Tudó és a Bölcs. {3} És emlékezz arra, amikor a prófétának titkos beszéde volt az egyik feleségével! Miután az asszony elmondta azt másnak, Allah pedig föltárta ezt a prófétának, egy részét tudatta vele, egy másik részét említés nélkül hagyta. Miután közölte ezt a feleségével, azt mondta: "Ki adott hírt erről neked?" "A Tudó és a Hozzáértő közölte ezt velem " - mondta ő-. {4} Ha mindketten bűnbánóan fordultok Allahhoz, arra megvan az okotok, mivel elhajlott tőle a szívetek. Ha azonban egymást segítitek a próféta ellen - akkor bizony Allah az ő pártfogója s Gábriel és minden jóravaló hívő, továbbá az angyalok lesznek az ő segítői. {5} Ha elválik tőletek, lehet, hogy Allah jobb feleségeket ad neki cserébe, mint ti vagytok, olyanokat, akik muszlimok, hívők, áhítatosak, bűnbánóak, Allahot szolgálók, akik ájtatos gyakorlatokat végeznek, és már voltak férjnél, vagy szüzek. {6} Ti hívők! Óvjátok meg magatokat és házatok népét egy olyan tűztől, amelynek a tüzelője az emberek és a kövek és amelyre kemény és szigorú angyalok vigyáznak, akik nem szegülnek ellen Allah parancsának, hanem megteszik azt, amire parancsot kapnak. {7} Ti hitetlenek! Ne mentegetőzzetek ma! Csupán azért kaptok fizetséget, amit cselekedtetek. {8} Ti hívők! Őszinte bűnbánattal forduljatok Allahhoz! A ti Uratok talán eltörli a rosszcselekedeteiteket és kertekbe bocsát be titeket, amelyek alatt patakok folynak. Azon a napon, amikor Allah nem alázza meg a prófétát és azokat, akik hívők voltak! A világosságuk előttük és a jobbkezük felől halad tova. Azt mondják: "Urunk! Teljesítsd ki a világosságunkat és bocsáss meg nekünk! Te mindenek fölött hatalmas vagy." {9} Ó próféta! Szállj harcba a hitetlenek és a képmutatók ellen és légy kemény velük szemben! A gyehenna lesz a lakhelyük. Szörnyű sors! {10} Allah példának állította a hitetlenek elé Noé és Lót feleségét. Mindketten két igaz szolgánknak voltak alávetve. Ám mindketten elárulták őket, és azok nem segíthettek nekik Allahnál semmit. És mondatott nékik: "Menjetek a Pokol tüzébe a bemenőkkel!"
Vissza