Korán

A Korán magyar fordítása
{67}
Al-Mulq című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
A hatalom
Allah, a Könyörületes és az Irgalmas Nevében.
{1} *Áldott legyen az, akinek a kezében van a hatalom. Ő mindenek fölött hatalmas, {2} aki megteremtette a halált és az életet, hogy próbára tegyen benneteket, ki munkálkodik a legjobban? Ő a Büszke és a Megbocsátó, {3} aki hét égboltot teremtett egymás fölé. Nem látsz egyenetlenséget a Könyörületes teremtésében. Tehát nézd meg az eget! Látsz-e vajon valami hibát, vagy repedést? {4} Aztán nézd meg ismét és még egyszer, akkor sem veszel észre semmiféle hibát a teremtésben. {5} Lámpásokkal ékesítettük föl a legalsó égboltot (El-hejetu-ddunje) s lövedékekké tettük azokat a sátánok ellen. És a Pokol tüzének a kínját készítettük elő nekik. {6} És akik megtagadták Urukat, azoknak a gyehenna lesz az osztályrészük. Szörnyű sors! {7} Amikor belévettetnek, hallják, ahogy belélegezve üvölt, miközben fortyog, {8} és majdnem szétszakad a haragvástól. Valahányszor belévettetik egy sereg, megkérdezik tőlük a Pokol strázsái: "Vajon nem jött hozzátok intő?" {9} "De igen!" - mondják "Bizony, jött hozzánk intő, de mi meghazudtoltuk és azt mondtuk: 'Nem küldött le Allah semmit'." Bizony, hogy nagy tévelygésben vagytok ti! {10} És ők azt mondják: "Ha mi hallgattunk volna az intésre, vagy éltünk volna az eszünkkel, nem lennénk a Pokol tüzére kárhozottak."
Vissza