Korán

A Korán magyar fordítása
{68}
Al-Qalam című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
A toll
Allah, a Könyörületes és az Irgalmas Nevében.
{1} Nún. Az tollra, és arra, amit leírnak! {2} Te Mohamed! Urad kegyelmével nem vagy bolond. {3} Meg nem szűnő fizetség lesz az osztályrészed. {4} Bizony nagy erkölcsi érzületű vagy. {5} Te meg fogod látni és ők is meg fogják látni, {6} hogy melyikőtök lett próbára téve. {7} Allah a legjobb tudója annak, aki tévelyeg az Ő útjától, és Ő a legjobb tudója azoknak, akik az igaz útra vezéreltetnek. {8} Ne engedelmeskedj hát azoknak, akik hazugsággal vádolnak! {9} Azt szeretnék te Mohamed!, ha megtagadnád Allah szavait és hozzájuk állnál, hogy ők is még jobban tagadnák. {10} Ne engedelmeskedj minden hazug esküdözőnek,
Vissza