Korán

A Korán magyar fordítása
{70}
Al-Ma'arij című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
Az égbe való felhágás
Allah, a Könyörületes és az Irgalmas Nevében.
{1} Kérdezősködött valaki egy bekövetkezendő kínzásról {2} a hitetleneknek. Nincs, aki elháríthatná, {3} ha bekövetkezik Allahtól, az égbe való felhágás Urától. {4} Azokon emelkednek föl hozzá az angyalok és a lélek, egy nap alatt, mely ötvenezer évvel egyenlő. {5} Tűrj hát szép türelemmel! {6} Ők úgy látják, hogy távol van, {7} mi azonban úgy látjuk, hogy közel van: {8} azon a napon, amikor az ég olyan lesz, mint az olvasztott érc, {9} és a hegyek, mint a gyapjúpamat, {10} és barát barátról nem kérdezősködik.
Vissza