Korán

A Korán magyar fordítása
{71}
Nuh című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
Nóé
Allah, a Könyörületes és az Irgalmas Nevében.
{1} Elküldtük Noét a népéhez: "Intsd a népedet, mielőtt fájdalmas büntetés lepné meg őket!" {2} "Ó népem!" - mondta -, "én a ti nyilvánvaló intőtök vagyok. {3} Szolgáljátok Allahot, óvakodjatok Tőle és engedelmeskedjetek nekem, {4} akkor megbocsátja nektek bűneitek egy részét és haladékot ad nektek egy megszabott határideig. Ha azonban eljön Allah határideje, azt nem lehet immár elhalasztani. Bárcsak tudnátok!" {5} "Uram!" - mondta. "Hívtam a népemet éjjel-nappal. {6} Ám a hívásom csak növelte az idegenkedésüket. {7} Valahányszor csak hívtam őket, hogy bocsáss meg nekik, ujjukat a fülükbe dugták, beburkolóztak a köntösükbe, megmakacsolták magukat és dölyfösen fennhéjáztak. {8} Aztán nyilvánosan hívtam őket, {9} majd nyíltan és titokban szóltam hozzájuk. {10} És azt mondtam: 'Kérjetek bocsánatot az Uratoktól Ő mindig kész meg bocsátani -,
Vissza