Korán

A Korán magyar fordítása
{72}
Al-Jinn című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
A Dzsinnek
Allah, a Könyörületes és az Irgalmas Nevében.
{1} Mondd: "Sugallatot kaptam, hogy egy csapat dzsinn fülelt a hirdetésemre és azt mondták: 'Csodálatos Korán szavait hallottunk, {2} amely az igaz útra vezet. Hiszünk már benne és nem társítunk immár senkit sem az Urunk mellé, {3} és hiszünk abban, hogy Ő magasztaltassék a mi Urunk fensége nem vett maga mellé sem házastársat, sem gyermeket. {4} Egy ostoba közöttünk arcátlan hazugságot mondogatott róla. {5} És mi úgy gondoltuk, hogy sem ember, sem dzsinn nem mondhat hazugságot Allahról. {6} Akadtak férfiak az emberek között, akik menedéket kerestek dzsinnekhez tartozó férfiaknál, és csak növelték az esztelenségüket. {7} És ők is úgy gondolták, ahogyan ti, hogy Allah nem fog föltámasztani senkit. {8} És megpróbálták kifürkészni az eget, ám úgy találták, hogy tele van erős strázsával és tűzcsóvával. {9} Le szoktunk telepedni hozzá közeli helyekre, hogy hallgatózzunk. Aki azonban most próbál hallgatózni, azt találja, hogy tűzcsóva les reá. {10} És mi nem tudjuk, hogy ezzel vajon valami rossz-e a szándék a föld lakóival, vagy pedig az Uruk ezzel jót akar nekik?
Vissza