Korán

A Korán magyar fordítása
{8}
Al-Anfal című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
A Zsákmány
Allah, a Könyörületes és az Irgalmas Nevében.
{1} Kérdeznek téged a zsákmányról. Mondd: "A zsákmány Allahot és a prófétát illeti meg." Óvakodjatok hát Allahtól és törekedjetek békességre egymás között! Engedelmeskedjetek Allahnak és a küldöttének, ha hívők vagytok! {2} Azok az igazi hívők, akik, ha Allah megemlíttetik, akkor a félelemtől elszorul a szívük, s amikor a verseit hirdetik nékik, akkor az gyarapítja őket a hitükben, és akik az ő Urukra hagyatkoznak, {3} akik elvégzik az imádságot és adakoznak abból, amivel elláttuk őket. {4} Ők az igazi hívők. Uruknál a túlvilágon rangfokozataik lesznek, s megbocsátás és nagylelkű gondoskodás várja őket. {5} Emlékezz csak, amikor a te Urad az Igazsággal kivonulásra késztetett téged a te házadból és bizony a hívők egy része ellene volt; {6} és vitába szálltak veled az Igazságról azután, hogy az világossá vált, mintha nyitott szemmel a halálba űzetnének! {7} És emlékezzetek arra, amikor Allah megígérte néktek, hogy a két csapat közül az egyiken úrrá lesztek, és ti azt szerettétek volna, hogy ne a harcra kész legyen a tiétek! Allah azonban az Ő szavai révén valóra akarta váltani az Igazságot és a hitetlenek utolsó maradékait is ki akarta irtani, {8} hogy valóra váltsa az Igazságot és semmivé tegye a hamisságot - legyen ez bármennyire is ellenére a bűnösöknek! {9} És emlékezzetek arra, amikor segítségért fohászkodtatok az Uratokhoz! És Ő meghallgatott benneteket, mondván: "Meg foglak segíteni benneteket ezer angyallal - szorosan egymás mögött." {10} És Allah csupán azért rendelkezett így, hogy örömhír legyen az számotokra és nyugalom töltse el szíveteket! A győzelem egyedül Allahtól jön. Allah Büszke és Bölcs.
Vissza