Korán

A Korán magyar fordítása
{82}
Al-Infitar című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
A széthasadás
Allah, a Könyörületes és az Irgalmas Nevében.
{1} Amikor az ég széthasad, {2} s a csillagok lehullanak, {3} és a tengerek szétrobbantatnak, {4} és a sírok fölfordíttatnak, {5} megtudja minden lélek, hogy mit küldött előre és mit mulasztott el. {6} Te ember! Mi hozott rád káprázatot a te nemes Uraddal szemben, {7} aki teremtett, megformált és arányossá tett téged, {8} és olyan alakban állított össze téged, amilyenbe csak akart. {9} De nem! Ti hazugságnak tartjátok az ítéletet. {10} Ám jegyző angyalok vannak fölöttetek,
Vissza