Korán

A Korán magyar fordítása
{87}
Al-A'la című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
A legmagasztosabb
Allah, a Könyörületes és az Irgalmas Nevében.
{1} Magasztald a te legmagasztosabb Urad nevét, {2} aki teremtett és arányossá tett, {3} és aki mértéket szabott és az igaz útra vezérelt, {4} aki legelőt sarjasztott, {5} s azt sötét avarrá tette. {6} Elmondatjuk veled, úgy hogy nem felejted el - {7} kivéve azt, amit Allah akar. Ő tudja azt, ami elhangzott és ami rejtve van. {8} Könnyűvé tesszük neked az utat a legkönnyebb sorsra. {9} Intsél hát, ameddig hasznos az intés! {10} Aki istenfélő, az hallgat az intő szóra.
Vissza