Korán

A Korán magyar fordítása
{9}
At-Tawba című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
A megbánás
{1} Az eddigi béke felmondása mondatik ki Allah és küldötte részéről azon társítók, akikkel egyezséget kötöttetek. {2} Járjatok keresztül-kasul a földön szabadon négy hónapig! Tudnotok kell azonban, hogy nem fogjátok meghiúsítani Allah rendelkezését! Allah bizony megalázza a hitetleneket. {3} És kihirdetés hangzik el Allah és a küldötte részéről az emberek előtt a nagy zarándoklat napján, hogy Allah és küldötte minden kötelezettségtől mentesek a társítókkal szemben. Ha megbánással fordultok Allahhoz, az jobb nektek. Ha azonban elfordultok, akkor tudnotok kell, hogy nem fogjátok meghiúsítani Allah rendelkezését. És fájdalmas büntetésről adj hírt azoknak, akik hitetlenek {4} kivéve azokat a társítókat, akikkel egyezséget kötöttetek, és akik azután nem rövidítettek meg benneteket semmiben és nem segítettek senkit ellenetek. Velük szemben be kell tartanotok a megállapodásukat a velük megszabott határidőig! Allah szereti az óvakodókat. {5} Ha tehát a szent hónapok letelnek, akkor öljétek meg a társítókat, ahol csak föllelitek őket! Fogjátok el őket! Ostromoljátok meg őket! Állítsatok nekik csapdát az összes leshelyről! Ha azonban megbánással fordulnak Allahhoz, elvégzik az imádságot és megadják zakátot, akkor hagyjátok őket szabadon az ő útjukon! Allah Megbocsátó és Könyörületes. {6} És ha valamelyik társító védelmet kér tőled, akkor nyújts neki védelmet, hogy meghallhassa Allah szavát! Azután juttasd el őt biztonságos helyre! Azért tedd ezt, mivel olyan nép ez, amelyik nem tudja az intést! {7} Hogy is lehetne a társítóknak egyezségük Allahhal és küldöttével-kivéve azokat, akikkel a Szent Mecsetnél kötöttetek egyezséget? És ha megtartják a szavukat, akkor ti is tartsátok meg a szavatokat! Allah szereti az óvakodókat. {8} Hogyan lehetne egyezségük nekik, amikor, ha ők kerekednének fölétek, nem vennének tekintetbe veletek kapcsolatban sem atyafiságot, sem megállapodást. A szavaikkal a kedvetekbe járnak, de a szívük idegenkedik. A legtöbben közöttük gonoszak. {9} Potom áron kótyavetyélték el Allah jeleit és távoltartottak másokat az Ő útjától. Milyen rossz is az, amit cselekedtek! {10} Hívővel kapcsolatban sem atyafiságot, sem megállapodást nem vesznek figyelembe. Ők azok, akik túlkapásokat követnek el.
Vissza