Korán

A Korán magyar fordítása
{98}
Al-Baiyina című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
A nyilvánvaló
Allah, a Könyörületes és az Irgalmas Nevében.
{1} Akik hitetlenkedtek az Írás népe közül és a társítók, csak úgy lettek vallása hagyottak, hogy megérkezett hozzájuk a nyilvánvaló bizonyíték, {2} egy Allahtól való küldött, aki megtisztított lapokat hirdet nekik, {3} amelyeken hiteles és értékes könyvek vannak. {4} Azok, akiknek az Írás adatott, csak azután hasadtak csoportokra, hogy eljött hozzájuk a nyilvánvaló bizonyíték. {5} Nem kaptak pedig más parancsot, csak azt, hogy őszinte hittel és Hanifok gyanánt szolgálják Allahot, végezzék el az imádságot és adják meg a Zakátot. Ez az értékes vallás. {6} Akik hitetlenkedtek az Írás népe közül és a társítók, azok a gyehennába kerülnek, örökké ott lakoznak. Ők a teremtmények rossza. {7} Akik azonban hisznek és jótetteket cselekszenek, azok a teremtmények java. {8} Fizetségük az ő Uruknál Éden kertjei lesznek, amelyek alatt patakok folynak, s örökké ott időznek. Tetszését leli bennük Allah, és ők is tetszésüket lelik benne. Ez azt illeti meg, aki féli Urát.
Vissza